Medlemskap

Här kan du ansöka om medlemskap och betala årsavgiften

Supportmedlem

300:-/år.

Junior

400:-/år.

(T.o.m. det år utövaren fyller 18 år).

Senior

500:-/år.

Familj

600:-/år.

Ny klubbmedlem?

Ansökan om medlemskap kan göras på tre sätt.

 

1: Kom till någon av våra anläggningar under träningstid och prata med banvärden.

2: Skriv ut följande blankett, fyll i denna och skicka på posten. Betala sedan medlemsavgiften på bankgirot.

3: Ansök direkt på hemsidan via formuläret för medlemsansökan eller ansökan om familjemedlemskap och betala via bankgirot.

Som medlem är det viktigt att du har läst igenom klubbens stadgar som kan läsas här. När du har skickat in ansökan och betalat medlemsavgiften anses du ha läst och godkänt klubbens stadgar och förväntas därmed att förhålla dig till dem.

Redan medlem?

Skicka in betalningen till följande bankgiro

Bankgiro: 361-9178 (Ange personnummer på huvudmedlem).

Personnummer behövs för registrering i Idrott online. Härmed bekräftar jag att alla uppgifter är riktiga och godkänner klubbens stadgar och medlemsvillkor, inklusive SBF:s miljö- och drogpolicy. (Dessa finns på klubbens hemsida samt anslaget i klubblokal.) Inbetalning av medlemsavgift skall ske via Bankgiro: 361-9178 (Ange personnummer) När både medlemsansökan och inbetalning godkänts kommer en bekräftelse att skickas ut via e-mail. Medlemskort delas oftast ut på plats vid någon av våra anläggningar.
Namn på huvudsökande
Personnummer behövs för registrering i Idrott online. Härmed bekräftar jag att alla uppgifter är riktiga och godkänner klubbens stadgar och medlemsvillkor, inklusive SBF:s miljö- och drogpolicy. (Dessa finns på klubbens hemsida samt anslaget i klubblokal.) Inbetalning av medlemsavgift skall ske via Bankgiro: 361-9178 (Ange personnummer) När både medlemsansökan och inbetalning godkänts kommer en bekräftelse att skickas ut via e-mail. Medlemskort delas oftast ut på plats vid någon av våra anläggningar.
Namn på Familjemedlem 2
Namn på Familjemedlem 3
Namn på Familjemedlem 4