Registrering forum

Genom registrering har du läst och godkänner forumets regler:

MK Eskils regler för att vara användare och skapa inlägg på föreningens Forum

ALLTID

 • Behandla andra som du själv bli behandlad!
 • Uppmuntra i stället för att kritisera!
 • Uppmärksamma det som är bra!
 • Granska kritiskt på ett positivt sätt.
 • Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
 • Respektera andras synpunkter och åsikter.
 • Respektera meningsmotståndare, team-kamrater, klubbmedlemmar, styrelsemedlemmar och alla övriga på forumet.
 • Kritisera sakligt

ALDRIG

 • Mobba.
 • Hota.
 • Tala illa om varandra.
 • Skylla på enskild medlem eller styrelsemedlem.
 • Använda forumet och andra sociala medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom MK Eskil.


Ovanstående punkter gäller så väl Före – Under – Efter aktivitet på forumet.

Den som inte lever upp till dessa regler skall inte nyttja MK Eskils Forum och kommer att bli spärrad och utestängd från Forumet.


2. Inga spaminlägg får göras i forumet (exempel på det är ett flertal inlägg efter varan med samma innehåll).

3. Säljannonser plockas bort efter att man sålt varan så det inte skapar oreda på något som kanske inte finns för försäljning längre.

4. Försök posta i rätta trådarna som berör det ämnet man avser diskutera.