Projekt Gröndal se

Projekt Gröndal

Besökare på denna sida

2014-05-09

X markerar platsen. Marken har rensats för MK Eskils nya RC-anläggning på Gröndal Motorstadion i Eskilstuna. Utvecklingen av anläggningen har kontinuerligt rapporterats under denna flik.
Project.g-1
Project.g-2


2014-05-12

En ensam grävmaskin har börjat flytta stora stenblock…
gd1 (Medium)
… medan en dumper väntar
gd2 (Medium)


2014-05-20

Projektgruppen och entreprenörer inspekterar det pågående arbetet.
AA
Massiva stenblock krossas och flyttas.
BB


2014-05-26

Arbetet fortskrider med att krossa klippblocken till hanterbar storlek för att användas som fyllnadsmassa.
a1
En dumper fyller upp kanterna med deponi.
a2
Vy från den södra änden.
a3
Berggrunden i norra änden av området förbereds för sprängning.
A4