Offroadbanan se

Offroadbanan

Banan är en 436 meter lång och oerhört snabb bana som körs motsols och som till största delen består av lera även om konstgräs och betongplattor förekommer. Banan är främst designad för 1:8 offroad men alla biltyper är välkomna att köra. Varvtiderna i 1:8 offroad ligger runt 40 sekunder och varvrekordet på 38.531 (40.9km/h i snittfart) sattes av David Ronnefalk från Karlskrona MRK under Svenska Mästerskapet 2015. Alla hopp täcktes från början med nålfiltsmatta vilket kan ses på bilderna nedan, syftet med detta var att minska slitage och därmed underhållet på banan. Tyvärr höll inte nålfiltsmattorna så på våren 2016 byttes dessa mot konstgräs.

Banmarkeringarna består av vita dräneringsrör som i innerkurvorna är växelvis rödmålade. Banan har tre varvräkningsslingor nedgrävda, två efter fyrlingarna och en i slutet av plattpartiet. Den första slingan efter fyrlingarna är den officiella varvräkningsslingan som används på alla tävlingar och slingan två meter efter den första används som backup på större tävlingar. Den tredje slingan, efter plattorna, ligger ungefär halvvägs in på varvet och kan användas för att ta mellantider o så önskas. Start av heat och finaler kan ske med trafiksignaler och ljudsignal.

Buggy1

Buggy2

IMG_8482

IMG_8482

Detaljritning över banorna
project.g-2