Asfaltsbanan se

Asfaltsbanan

Asfaltsbanan, med sina 536 meter, kan vara en av de längsta i världen om man använder hela sträckningen. Det finns möjlighet att variera sträckningen på ett antal olika sätt och även ovalracing är möjlig, därav de kraftigt bankade kurvorna. Banan körs medsols och högsta hittills uppmätta toppfart ligger på runt 125km/h och sattes med en 1:10 el-touringbil. 1:8 Nitro-track bilarna kommer ”bara” upp i cirka 110km/h men har även betydligt högre kurvhastighet är därmed snabbast på varvet. Alla banrekord är satta på den största sträckningen.

I ytterkanten runt hela banan ligger en cirka 1.5 meter bred remsa av konstgräns för att ge en viss avkörningszon. Utanför konstgräset har en barriär av gokartdäck och gummiduk satts upp för att dämpa eventuella avkörningar och hindra bilarna från att hamna i det två meter höga stängslet som omger banan. Partierna på innerplan som avskiljer bandelarna åt består till hälften av konstgräs och till hälften av målade ytor.

Banan har tre slingor nedgrävda, två stycken efter utfarten ur depån och en i början på den bortre rakan. Den första slingan efter depån är den officiella tidtagningsslingan och den direkt efter fungerar som backup på större tävlingar. Den tredje slingan på bortre rakan kan fungera som mellantid om så önskas. Start av heat och finaler sker främst med trafiksignaler och ljudsignal. Vid omstart från depån får inte högersväng över slingan ske utan åk rakt fram in i första doserade kurvan.

 

Vy från förarställningen. Bilden är tagen på hösten, därav den bländade solen, det finns markiser att fälla ned om nödvändigt.
Track2

 

Vy från kurvan i slutet på bortre rakan.
Track1

 

Förarställningen sedd från asfaltsbanan. Trafiksignaler finns riktade både ut mott banan, för publik, och in mot förarställningen för förare och mekaniker.

IMG_8371

 

Detaljritning över banorna
project.g-2