«

Feb 20 2018

Kallelse till årsmöte

Härmed inbjuder MK Eskil sina medlemmar till årsmöte söndagen den 18 mars Kl: 16:00 på Gröndal ring.

Välkomna!
MK Eskils styrelse