Ansökan om familjemedlemskap

  Huvudsökande

  * Obligatoriska fält

  Namn*

  Adress*

  Postnummer*

  Ort*

  Telefonnummer*

  E-mail*

  Personnummer [ÅÅÅÅMMDD-XXXX]*

  Nödvändigt eftersom medlemsregistret är kopplat mot Idrottonline och LOTS.


  Familjemedlem 1
  * Alla uppgifter nedan är obligatoriska för det antal personer som medlemsskap söks för.

  Namn*

  Personnummer [ÅÅÅÅMMDD-XXXX]*

  E-mail


  Familjemedlem 2

  Namn*

  Personnummer [ÅÅÅÅMMDD-XXXX]*

  E-mail


  Familjemedlem 3

  Namn*

  Personnummer [ÅÅÅÅMMDD-XXXX]*

  E-mail


  Familjemedlem 4

  Namn*

  Personnummer [ÅÅÅÅMMDD-XXXX]*

  E-mail

  Endast familjemedlemmar över 6 år kan godkännas.

  Godkännande

  Härmed bekräftar jag att alla uppgifter är riktiga och godkänner klubbens
  stadgar och medlemsvillkor, inklusive SBF:s miljö- och drogpolicy. (Dessa finns på
  klubbens hemsida samt anslagna i klubblokal.)

  Inbetalning av medlemsavgift skall ske via Bankgiro: 361-9178 (Ange personnummer)

  När både medlemsansökan och inbetalning godkänts kommer en bekräftelse att skickas ut via e-mail.
  Medlemskort delas oftast ut på plats vid någon av våra anläggningar.